Zákaznícka linka

Rada Vám pomôžem a poradím mailom alebo telefonicky. Vaša Miriam.

057 2225 030
pon-pia: 8:00-15:30


Úvod » Galéria UMENIA » Anita Šebíková

Anita Šebíková

 

Anita Šebíková

tel.: +421 905 829 104

e-mail: anita.sebikova@gmail.com


 

 

Web prezenácia

www.anita-sebikova.ic.cz

Tvorba autorky sa pohybuje v oblasti užitého i voľného umenia. Pozornosť zameriava na vnútorné zjavenia, svet autentickej umeleckej reflexie skutočnosti presiaknutej poetickou imagináciou. Premenlivosť hmoty, relativitu priestoru a času, neuchopiteľnosť mnohovrstvej pravdy zahaľuje hmla ticha a pulz života zároveň.

Obrazy vyjadrujú zhmotnený výraz psychického stavu. Prelína sa v nich skutočné s nadzmyslovým, poznané s neznámym, ktoré možno skôr čiastočne vyciťovať, ako ohraničene komplexne obsiahnuť. Farby a tvary expandujú, navzájom sa prelínajú a vzápätí ohraničujú, expresívne prejavy prechádzajú do jemných zahmlených vízií.

Diela nadväzujú spojenie s divákom a rozširujú komunikáciu s „bytosťami“ a „svetmi“. Pod pojmom „bytosť“ autorka označuje bližšie neidentifikovanú formu života, živý organizmus. Tvorba odráža možnosti jej existencie v pozemských i iných svetoch. Prekrytie týchto svetov v bezčasovosti. Hľadanie paralel medzi mikrokozmom a makrokozmom. Bytosť v Univerze, Univerzum (v) bytosti. Zobrazuje proces transformácie, transcendentnú skúsenosť. Príbehy, ktoré nekončia, spletité vzťahy, vzájomnosti.

Za hladinami jednotlivých vrstiev môžeme cítiť niečo vzdialené. Pripomína minulé, presakujúc z prežitého spoza prahu. Diela mlčiac prehovoria cez nás. Zobrazujú pravdu inej sféry bytia, neviditeľné pramene viditeľných vecí.

V oboch médiách – textile i skle – pohľad cez viaceré vrstvy maľby otvára pohľady do paralelných svetov. Tie sa dopĺňajú, zrkadlia, vysvetľujú súvislosti, pýtajú sa, prebúdzajú v nás otázky.

 Dátum narodenia

21.6.1975

 

Vzdelanie

1993 – 1998 Priemyselný dizajn nábytku a interiérov, TU vo Zvolene

 

Individuálne výstavy

2001 Mlčiac prehovoria, DK Ružinov, Bratislava, Slovenská republika

2002 Klíčenia, Rubigall CMK, Banská Štiavnica, Slovenská republika

2002 Premeny, Galéria Mierové námestie 22, Trenčín, Slovenská republika

2003 Možnosti stretnutí, NsP, Považská Bystrica, Slovenská republika

2003 Možnosti stretnutí, Poštová Banka, Trenčín, Slovenská republika

2003 Možnosti stretnutí, OP MS, Trenčianske Teplice, Slovenská republika

2003 Anita Šebíková, DK, Ilava, Slovenská republika

2009 Raport, Minigaléria ZOC MAX, Trenčín, Slovenská republika

2011 Raport, DK, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

2011 Anita Šebíková, MKP Hradčany, Praha, Česká republika

 

Kolektívne výstavy

2002 Výtvarné spektrum, Art centrum synagóga, Trenčín, Slovenská republika

2006 Výtvarné spektrum, Art centrum synagóga, Trenčín, Slovenská republika

2006 Výtvarné spektrum - celoštátne kolo súťaže a prezentácie výtvarníkov, Vihorlatské múzeum, Humenné, Slovenská republika

2009 Súhry, Galéria Regionart, Prievidza, Slovenská republika

2011 Výstava výtvarníkov dubnického regiónu, Dubnické múzeum a galéria, Dubnica nad Váhom, ...........Slovenská republika

 

Ocenenie

2006 Cena Trenčianskeho osvetového strediska v súťaži Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja

 

Pozvánka na aktuálne výstavy

Výstava výtvarníkov dubnického regiónu, Dubnické múzeum a galéria, Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

Stála expozícia, Galla Gallery, Mierové nám. 22, Trenčín, Slovenská republika

 

YjQzYz